Nilsiän Pitäjäyhdistys

Rekisteröity 20.8.2013

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS ON:

 • edistää Kuopion kaupunginosana olevan Nilsiän saavutettavuutta, vetovoimaa ja elinvoimaisuutta yhtenäisenä ja toiminnallisena alueena.
 • kehittää Kuopion päättäjien, Nilsiän yrittäjien, Nilsiän muiden lähidemokratiaelinten ja Nilsiässä toimivien yhteisöjen yhteistoimintaa erityisesti Nilsiää koskevissa asioissa.

 

YHDISTYKSEN TOIMINTATAPA

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:

 • ottaa kantaa, tekee aloitteita ja tiedottaa Nilsiän kehittämistä koskevissa asioissa
 • järjestää neuvontaa ja koulutustoimintaa
 • kehittää Nilsiää osallistumalla aluetta kehittäviin kampanjoihin ja tapahtumiin
 • järjestää tiedotustilaisuuksia
 • välittää avoimesti tietoa Kuopion kaupungin sekä Nilsiän yhdistysten, seurojen ja asukkaiden välillä
 • seuraa asukastyytyväisyyttä järjestämällä kyselyitä ja galluppeja
 • ehdottaa ja tukee toiminnallisesti ja tiedollisesti kehittämishankkeita
 • avustaa maaseutuohjelman laadintaa ja seuraa sen toteutumista
 • tukee aatteellisesti kaupunginhallinnossa Nilsiää edustavia vaikuttajia
 • verkostoituu aktiivisesti kaikkien osapuolten kesken (poliitikot, yritykset, yhdistykset, asukkaat ja muut vastaavat yhteisöt)
 • toimii vuorovaikutus- ja vaikuttamisväylänä sekä yhteistyöfoorumina kuntalaisten ja kunnan yhteisöjen sekä kunnan päättäjien, viranhaltijoiden ja muiden tahojen välillä
 • toimii lähidemokratian ja muiden nilsiäläisiä koskevien asioiden yhteistyöelimenä

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista hyötyä siihen osallistuville.

Yhdistyksen toiminta-alue on Kuopion kaupunki. Yhdistys on poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan, järjestää myyjäisiä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, sekä omistamalla toimintaa varten tarpeellisia alueita ja kiinteistöjä.

 

Alla olevalla yhteydenotto- ja palautelomakkeella voit olla meihin yhteydessä. Viesti ohjautuu nilsian.pitaja(at)gmail.com sähköpostiin.

 

Nilsiän Pitäjäyhdistyksen hallitus 2022-2023

Hallituksen kokoonpano

 

Powered by Aava 3