Mukaan vaikuttamaan ja päätöksentekoon

 

Osallistu yhteistyöhön, koulutuksiin ja vierailuihin!

Tuomme tässä terveisiä ja kutsuja paikallisilta yhdistyksiltä osallistua eri tavoin Nilsiän alueen kehittämiseen. Tiedot siirretään nilsian.pitaja(at)gmail.com tulleista tiedoista.

Kysely Pohjois-Savon Järjestöneuvostolta (järjestötoimija vastaa 14.2.2020 mennessä)

Hyvä järjestötoimija Pohjois-Savossa!

Kyselyyn vastaamalla, voit vaikuttaa siihen, että kolmas sektori tulee olemaan kiinteä osa tulevaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kolmas sektori on jatkossakin julkisen sektorin toimijoiden tärkeä kumppani.

Pohjois-Savossa valmistellaan kahta maakunnanlaajuista hanketta: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta sekä Hyvällä Mielellä - Pohjois-Savo -hanketta. Valmisteluja tehdään Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä. Kyselyn tuloksia käytetään vahvistamaan sitä, että myös kolmannen sektorin mahdollisuudet ja kumppanuus tulevat huomioiduksi ja kirjatuksi projektien sisältöihin.


Kolmannen sektorin huomioiminen näissä projekteissa tukee meitä järjestöjä toiminnan suunnittelemisessa ja kehittämisessä sekä yhteisen linjan löytämisessä. Tämä auttaa meitä perustelemaan esimerkiksi rahoittajille kolmannen sektorin toiminnan laatua ja merkitystä.

Kysymyksissä käytetään sanaa järjestö kattamaan koko kolmannen sektorin (yhdistykset, urheiluseurat jne.) kirjo. Näin kysymykset ovat selkeämpiä ja lyhyempiä.

Linkki kyselyyn on tässä: https://link.webropolsurveys.com/S/834839C0A257CBDD 

Anna näkemyksesi keskiviikkoon 14.2.2020 mennessä. Kyselyyn vastaamiseen menee 10-15 minuuttia. Voit vastata niihin kysymyksiin, jotka koskevat oman yhdistyksesi toimintaan. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tunnistamattomasti.

Vastaukset työstetään Pohjois-Savon Järjestöneuvoston soteseuranta -työryhmässä, johon kuuluvat Leena Rosenberg (Pohjois-Savon Syöpäyhdistys), Tuula Hirvonen, (Toimi-säätiö sr.), Heidi Hartikainen (Varkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry), Mika Saastamoinen (Invalidiliitto ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry), Sinikka Roth (Perhekeskus-yhteistyö) sekä Tiina Puranen (Savon Mielenterveysomaiset FinFami ry) sekä Sanna Vesterinen (Tukipilari). Anne Aholainen ja Henna Ovaskainen Sakke-hankkeesta kokoavat materiaalin yhteen.

Järjestöneuvostosta löydät lisätietoa täältä: https://www.pohjoissavolaiset.fi/jarjestot-yhteistyossa/jarjestot-ja-maakunta/jarjestoneuvosto/ 

Lisätietoja: sihteeri Anne Aholainen, anne.aholainen@pssotu.fi, puhelin 044 2358997

 

Koulutusta yhdistyksille

 

Nilsiän osayleiskaavaluonnos

Lisätietoja antaa Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

Lisätietoa löytyy sivulta https://www.kuopio.fi/ajankohtaiset-yleiskaavat

Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö informoi

Hyvisviesti kokoaa tietoa Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnasta. Hyvisviesti lähetetään kerran kuukaudessa kaupungin avustuslomakkeessa yhdistysten ilmoittamiin
sähköpostiosoitteisiin sekä muille yhteistyökumppaneille. Hyvisviestiä saa välittää eteenpäin. 

Hyvisviesti 1/2020 lue se tästä!

Hyvisviesti 12/2019 lue se tästä! Lisäksi tietoa Leiriesiteinfo (Koululaisten kesä 2020, yhteisjulkaisu lasten kesätoiminnasta. Ohessa (Word -muodossa) Leiriesiteinfo

Hyvisviesti 11/2019 lue se tästä!

Hyvisviesti 10/2019 lue se tästä!

Hyvisviesti 09/2019 lue se tästä!

Hyvisviesti 08/2019 lue se tästä! 

Hyvisviesti 06/2019 lue se tästä!

Hyvisviesti 05/2019 lue se tästä ja tutustu myös sivustoon Pohjoissavolaiset.fi

Hyvisviesti 04/2019 lue se tästä!

Hyvisviesti 03/2018 lue se tästä!

Hyvisviesti 02/2019 lue se tästä!

Hyvisviesti 01/2019 lue se tästä!

 

Hyvän elämän pääkaupunki
Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

 

 

Osallistu ja vaikuta

Kuopion kaupunki haluaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon yhä aikaisemmassa vaiheessa.

Strategisena tavoitteena on parempi vuorovaikutus kaupungin toimijoiden ja asukkaiden välillä.

Yksi merkittävä askel on Kuopion kaupungin käyttöön ottama Otakantaa.fi -palvelu.

Kuopion kaupungin osallistu ja vaikuta sivu

http://www.demokratia.fi/

Pitäjäraadin tehtävänä on tuoda liitoskuntien asukkaiden ääni kuuluville Kuopion  päätöksenteossa. Lisätietoa löytyy sivustolta 
http://www.kuopio.fi/pitajaraadit 

ja http://nilsia.fi/tietoa/nilsianpitajaraati/

 

 

Powered by Aava 3