Ota kantaa ja vaikuta alueesi asioihin
Osallistu ja vaikuta

Kuopion kaupunki haluaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon yhä aikaisemmassa vaiheessa. Strategisena tavoitteena on parempi vuorovaikutus kaupungin toimijoiden ja asukkaiden välillä. Yksi merkittävä askel on Kuopion kaupungin käyttöön ottama Otakantaa.fi-palvelu.

http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta
http://www.demokratia.fi/

Kuopion kaupunki on laatimassa lakisääteistä hulevesitulvariskien arviointia vuoden 2018 aikana. Asukkailla on mahdollista vaikuttaa elinympäristön toimivuuteen ja turvallisuuteen ilmoittamalla tapahtuneista hulevesitulvista alla olevan linkin kautta.

Kyselyä toivotaan jaettavaksi yhteisössänne. Kyselyyn voi vastata 31.1.2018 saakka.

Kysely löytyy seuraavasta linkistä https://query.eharava.fi/2280

tai Kuopion kaupungin nettisivuilta seuraavasti: Kuopion kaupunki-> Osallistu ja vaikuta -> Kyselyt -> Kysely hulevesitulvista

Pitäjäraadit (viitattu 5.4.2017 https://www.kuopio.fi/pitajaraadit)

Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa aloitti toimintansa vuonna 2017 kuusi Pitäjäraatia, jotka perustettiin kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistetään uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Nilsiän Pitäjäraadin puheenjohtajaksi valittiin Outi Väätäinen.
Nilsiän uuden pitäjäraadin varsinaisia jäseniä ovat Hanna Liira, Tuula Kuosmanen, Tomi Ikonen, Tanja Holopainen, Helena Liukkunen, Tiina Jaakkola, Jukka Parviainen (varapj), Hanna Pietiläinen, Outi Väätäinen (pj) ja Irma Hyvönen.
Varajäseniä ovat Jani Pentikäinen, Toivo Rissanen, Jukka Savolainen, Veli Taskinen, Sakari Pentikäinen, Raimo Korhonen, Eila Tolppanen, Sari Leskinen, Marianne Ruuskanen ja Lea Pekkarinen.

Pitäjäraadin tehtävänä on tuoda liitoskuntien asukkaiden ääni kuuluville Kuopion päätöksenteossa.

Lisätietoa löytyy sivustolta http://www.kuopio.fi/pitajaraadit

Osallistu yhteistyöhön, koulutuksiin ja vierailuihin!

Tuomme tässä terveisiä ja kutsuja paikallisilta yhdistyksiltä osallistua eri tavoin Nilsiän alueen kehittämiseen.

 

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö informoi

Hyvisviesti 01/20148
Lue tästä uusin Hyvisviesti. Lue myös Voimaa Vanhuuteen järjestötiedote.

Hyvisviesti 12/2017
Joulukuun hyvisviesti

Hyvisviesti 11/2017
Vuoden yhdestoista Hyvisviesti ja tutustu myös viestin liiteaineistoon Järjestökirje 2018, jossa on mm. tietoa tapahtumista.

Hyvisviesti 10/2017
Vuoden kymmenes HyvisviestiKatso myös Hyvisviestin liite Leiriesite info

Hyvisviesti 9/2017
Vuoden yhdeksäs Hyvisviesti.

Hyvisviesti 8/2017
Vuoden kahdeksas Hyvisviesti.

Hyvisviesti 6/2017
Vuoden seitsemäs Hyvisviesti. 

Hyvisviesti 6/2017
Vuoden kuudes Hyvisviesti kannattaa jälleen lukea tarkkaan. Se sisältää paljon hyvää informaatiota toimijoille.

Hyvisviesti 5/2017
Vuoden viides Hyvisviesti
Lasten liikuntakerhot kesällä
Vesipeuhulat
Puistojumpat

Hyvisviesti 4/2017
Vuoden neljäs Hyvisviesti. Sisältää mm. tietoa Pitäjäraadeista ja paljon muuta.

Hyvisviesti 3/2017
Vuoden kolmas Hyvisviesti

Hyvisviesti 2/2017
Vuoden toinen Hyvisviesti

Hyvisviesti 1/2017
Vuoden ensimmäinen Hyvisviesti on täynnä monenlaista informaatiota mm. yhteistyöstä, hyvinvoinnin uusista asioista, hankerahoituksesta sekä kyläretkistä.
Katso viesti kokonaisuudessaan tästä!


 

 

 

 

 

 

 

Pitäjäraadit

Kuopiossa aloitti toimintansa kesällä 2017 kuusi Pitäjäraatia. Pitäjäraatialueet ovat Nilsiä, Juankoski, Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula ja Maaninka.
Raatien jäsenet, jotka ovat tavallisia kuntalaisia, valittiin paikallisissa Pitäjäkokouksissa. Joka kotiin (20.-23.3.2017 ) jaetussa Kohtaamisia-vaalilehtdessä oli infopaketti myös Pitäjäraatien valinnasta. Ohessa kyseinen Kohtaamisia lehti sähköisessä muodossa. Juttu on s. 5. 

Lisätietoa saa:
Liisa Jokela
Aluekoordinaattori
puh.
 044 7188 922
sähköposti - e-mail: liisa.jokela(at)kuopio.fi
 

 

Powered by Aava 3