Nilsiän nuorisofoorumi

 

Tämä sivu on Nilsiän Nuorisofoorumin infosivusto. Sivustolle kootaan tietoa Nilsiän Nuorisofoorumin toiminnasta. Lisätietoa saat nilsia.pitaja@gmail.com 

Lisätietoa on myös julkisen facebookryhmän puolella. Liity mukaan!
https://www.facebook.com/groups/263074004134093/

Nilsiän Nuorisofoorumi on Nilsiän Pitäjäyhdistys ry:n alainen/ylläpitämä yhteistyöfoorumi. Tämä ryhmä on avoin kaikille, jotka kovat nuorisotoiminnan kehittämisen Nilsiässä tärkeäksi. Voimme auttaa tiedotuksessa ja tiedon kulussa sekä tarjoamme keskusteluun alustan yhteistyölle ja kehittämiselle.

Nilsiän Pitäjäyhdistyksen hallinnoima hanke (2016-2017) Voimoo Nuorista "Nuorten ääni kuuluviin" toimenpiteenä oli perustaa Nilsiään nuorten asioita ajava oma toimielin. Nuoret (6-29 -vuotiaat) ja nuorten kanssa toimivat tahot ja nuoret keskustelevat ideoista, joita voisi lähteä kehittämään, jotta nuorille olisi Nilsiässä hyvät harrastusolosuhteet, mielekästä tekemistä ym. mitä Nilsiästä puuttuu? Näin Nilsiän Nuorisofoorumi sai alkunsa ja on jatkanut kehittymistä tuosta alkupisteestä. 

Nuorisofoorumin kautta tulleita ideoita saatetaan eteenpäin mm. Nilsiän Pitäjäyhdistyksen, NIKE:n, Nilsiän pitäjäraadin, Kuopion Nuorisovaltuuston, Nilsiän Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen  kautta eteenpäin Kuopion päättäviin elimiin.

Nilsiän mopoalueen kehittämistoimet ovat olleet tähän asti suurin ponnistus ja yhteinen toimi. Alempana on lisätietoa ja uutisointia mopoalueesta. Toinen konkreettinen kehittämisen kohde on ollut Nilsiän skeittialue, josta myös alla. 

 

Nilsiän skeittialueen uusin tiedote

Nilsiän skeittialueelle uusi ramppi kesällä 2023 (tiedote 8/2023)

Nilsiän nuorilta tuli nuorisofoorumille tietoa, että skeittialueen laitteet ovat vuosien aikana muuttuneet vaaralliseksi, kun routa on liikutellut maata, jolloin rampilla muilla alueen laitteilla on noussut kynnyksiä, joihin skeittaaja voi kaatua ja loukata itseään. Alueella järjestettiin kesäkuussa 2022 katselmus, jossa oli mukana Marko Harmaala ja sekä nuorisotyöntekijöitä kaupungin ja seurakunnan puolelta. Nuorten kertomat laitteiden viat todettiin olevan sellaisia, että niitä täytyy korjata. Tästä lähti kaupungille tietoa. Tuolloin nuorilta tuli toive, että nykyinen ramppi on liian jyrkkä aloittelijoille, sitä ei haluta käyttää, vaikka kiinnostusta tähän harrastukseen olisikin. Nuorisofoorumin kokouksissa tästä keskusteltiin ja asiaa vietiin eteenpäin. Nilsiän nuorille suunnatusta testamenttirahastosta haettiin uuden rampin rakentamiseen rahaa ja sitä siihen myönnettiin. Rampin rakentaminen hoidettiin kaupungin kautta ja kesäkuussa 2023 uusi ramppi oli valmiina käyttöön. Tämä hanke eteni sujuvasti eteenpäin ja siitä voimme olla tyytyväisiä. Tässäkin näkyi yhteistyön voima ja mahdollisuuksia toteuttaa esille tuotuja nuorten toiveita.

Kuva Tiitus Lahti

 

Mopoalueen uusin tiedote

Mitä mopoilualueelle kuuluu kesällä 2023 (Tiedote 8/2023)

Vuoden 2018 lähtien on Nilsiän nuorille saatu käyttöön mopoilualue Haukilammentien entiselle jäteasemalle (tien nimi oli aiemmin Vuotjärventie). Vaikka alueella toimivia käyttäjiä oli kaksi, niin myös mopot, mönkijät, lumikelkat kuin enduropyörät ovat sinne mahtuneet.

Ajosuoran asfaltointi saatiin vuonna 2020 ja tämän jälkeen on aluetta ylläpidetty sekä kehitetty eteenpäin. Toissakesänä aloitettiin maastoajoharjoitteluradan pohjustustyöt ja rata otettiin käyttöön osittain tuolloin, mutta pääsääntöisesti vuoden 2022 keväällä ja kesällä. Samana kesänä aloitettiin myös alueen reunoille työstämään enduroharjoittelurataa. Kaikki nämä on tehty pääsääntöisesti talkootyönä. Kaupungin talkoorahalla on kustannettu hiekkaa, soraa sekä asfalttia. Nilsiän alueseurakunnan nuorisotyönohjaaja Tiitus Lahti on voinut käyttää työaikaa alueen suunnitelmien, hakemusten ym. paperitöiden tekemiseen. Joka tapauksessa alue on kokonaisuutena eri yhteistyökumppaneiden kanssa tehty yhdessä ja talkoohenki on ollut harvinaisen hyödyllistä ja laajaa. Tämä alue ja hanke on saanut laajaa huomiota median suhteen. Joka kertoo siitä, että Nilsiän mopoilualue on harvinainen Itä-Suomen alueella. Tätä kautta alueen käyttäjiä on saatu muualtakin kuin Nilsiästä. Lähialueiden mopoilijat ym. käyttäjät ovat käyneet harjoittelemassa mopoalueella. Alaikäisiä alueella ovat käyttäneet heidän huoltajansa. Kesällä 2022 alueelle saatiin valvontatorini, josta alaikäisten ajoa voi tarkkailla. Tornista näkee koko alueen.

Toukokuussa 2023 alueella oli toimintailta, jossa nuoret pystyivät harjoittelemaan alkusammutusta, testata Liikenneturvan scootilla ajamista mahdollisimman hitaasti, tämä kilpailu veti nuoria testaamaan laitteita. Makkaranpaistoa ja innokasta juttelua alueella tuolloin oli runsaasti väkimäärästä johtuen.

Kesän 2023 aikana alueella asfaltoitiin ajosuoran alkuosassa oleva sorapinnalla oleva alue, aluetta kutsuttiin yhteiseksi alueeksi, koska siellä sijaitsi penkit ja tulentekopaikka. Tähän tuli toive nuorilta, jotta siinä ajosuoralle pääsevät odottajat voivat harjoitella asfaltilla ajamista myös sillä alueella, odottaessaan ajosuoralle pääsyä. Tästä johtuen tulentekopaikka, eli kaivonrengas ja penkit siirrettiin parkkipaikan takaosaan ja eivät ole näin ollen esteenä tai haittana harjoittelulle. Lisäksi maastoajaharjoittelurataa on kunnostettu lanaamalla ja hiekoituksen lisäämisellä.

Endurorataa on kehitetty eteenpäin ja kaupungille on lähetetty vuokrasopimus mopoilualueen ja Haukilammentien välissä oleva metsäalue. Tämä sai aikaan ympäristöviranomaisten katselmuksen paikan päällä ja hankkeen esittelyä. Tällä hetkellä asia on vireillä ja osittain siis kesken. Kokonaisuutena alueen kehittäminen vuosi vuodelta eteenpäin on ollut aktiivista ja saanut paikalle uusia harrastajia. Talvella alueella voidaan ajaa moottorikelkoilla, joten toiminta on laajentunut ympärivuotiseksi. Tästä johtuen alueen vuokrannut Nilsiän Urheiluautoilijat tekivät uuden vuokrasopimushakemuksen kesällä 2023, joka lähetettiin Kuopion kaupungille. Uudessa vuokrasopimuksessa on mainittu alueen käyttäjien laajentuminen erilaisten käyttäjien vuoksi ja näin ollen vuokrasopimuksen päivittäminen oli tarpeellista. 

Kuva Tiitus Lahti

 

Nilsiän nuorten mopoilualueen tilannekatsaus 25.3.2022
Mopoalueelle on tie aurattu ja ajosuora on sulana. Haukilammentie (ent. Vuotjärventie) on vielä jäässä, joten alueelle siirtymisessä on oltava varovainen. 75-tien kautta tie on sulana ja ajokunnossa.

Nilsiän moposuora maaliskuu 2022 aurattu suora ja sivuilla lunta

Aiempaa uutisointia: Ylen juttu 18.9.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11546494 

Lisätietoja:
Nilsiän Pitäjäyhdistys/ Nuorisofoorumi, Tiitus Lahti 040 4888675 ja tiitus.lahti@evl.fi

Mopoalueen turvallisuusasiakirja ja mopoalueen riskienarviointisuunnitelma

Nilsiän mopoilualueen rakentamiselle talkooavustus Kuopion kaupungilta https://yle.fi/uutiset/3-11046602 
 

Kannanotto (vuosi 2018):

Nilsiässä paikalliset tahot pitivät yhteistyötapaamisen (ote tiedotteesta)

Nilsiän pitäjäraati, Nike ja Nilsiän Pitäjäyhdistys pitivät kesäkuun alussa paikallisen yhteistyötapaamisen paikallisten asioiden edistämiseksi. Eräs niistä oli kannanotto paikallisille kaupoille, kioskeille ja vastaaville toimijoille. Tätä toimijoille ns. päätettäväksi ehdotti eri alan asiantuntijoista koostuva Nilsiän Nuorisofoorumi.

Nilsiän pitäjäraati, Nike ja Nilsiän Pitäjäyhdistys esittävät kannanottonaan, että em. yritykset kieltävät energiajuomien myynnin alle 16 -vuotiaille Nilsiässä. Toivomme, että kaikki kaupat ja kioskit ottavat kannanoton huomioon ja eivät jatkossa myy energiajuomia alle 16 -vuotiaille. Tieto aloitteesta toimitetaan paikallislehti Pitäjäläiseen, tiedote sähköpostitse paikallisille kaupoille ja kioskeille. Tarvittaessa tiedote toimitetaan sähköpostiosoitteen puuttuessa suoraan liikkeelle. Asiaa edistetään kesän aikana. Tiedote on luettavissa tästä

Vinkki: Kuopiossa on ollut taannoin zempparikoulutusta. Sitä voidaan järjestää myös Nilsiään. Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteys Nilsiän Pitäjäyhdistykseen.
 

 

 

Nuorisotietoutta

Lapsibarometri
Lapsibarometri on lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttama tutkimus 6-vuotiaiden lasten arjesta ja elämästä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lasten omia kokemuksia heitä koskettavista teemoista. Lapsibarometri toteutetaan joka toinen vuosi ja se on tähän mennessä toteutettu kolme kertaa, vuosina 2020, 2016, 2018 ja 2020. Uusin barometri julkistettu 2022.

Nuorisobarometri
Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Siksi se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee barometrin yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Tietoa nuorista sivusto

Sitran tulevaisuusbarometri 2023/ nuoret julkaisu uusi

Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry

Sivusto Kuopion kaupunki -nuoret

Kuopion kaupungin nuorisopalvelut

Kuopion Nuorisovaltuuston fb-sivut

po1nt.fi/kunnat/kuopio/
 

 

Powered by Aava 3