Nilsiä-Tahko 3.0 -hanke

 

Tiedote 19.2.2024

Nilsiä-Tahko virtuaaliopastukset ovat siirtyneet Salmi AR-sovelluksesta Zone Atlan alustalle ja ovat katsottavissa:

https://atla.fi/tahko/kokoelma/nilsia-tahko-kierros-talvi

https://atla.fi/tahko/kokoelma/nilsia-tahko-kierros-kesa

  • Katso kierrokseen kuuluvien kohteiden sisällöt avaamalla kohde listanäkymästä tai kartalta
  • Karttanäkymään pääset klikkaamalla alalaidassa olevaa ”Näytä kartta” -nappia
  • Karttanäkymästä pääset takaisin listanäkymään painamalla alalaidassa olevaa ”Tiedot” -nappia
  • Voit paikantaa oman sijaintisi karttanäkymässä painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa paikannus-nappia

Artikkeli Tahko.com -sivustolla https://www.tahko.com/2024/02/29/koe-kayntikohteet-huumorilla-hoystettyna/

 

Toteuttaja

Nilsiän kuntakeskuksen kehittämisyhdistys NIKE ry

Yhteenveto hankkeesta

Nilsiä-Tahko 3.0 -hankkeen tavoitteena oli Nilsiän keskustan vetovoiman ja kiinnostavuuden kasvattaminen sekä paikallisten asukkaiden että matkailijoiden piirissä sekä lisätä keskustan kiinnittymistä Tahkon matkailualueeseen. Hankkeen toimenpiteinä oli uusien elämyskohteiden kehittäminen ja valmistaminen Nilsiä-Tahko alueelle, em. alueiden keskinäisen saavutettavuuden parantaminen, osallistavuuden edistäminen sekä tiedonjaon kehittäminen.
Hanke toteutettiin hankekoordinaattorin vetämänä monialaisella yhteistyöllä NIKE:n, Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistyksen, Koillis-Savon oppaiden, Nilsiän Yrittäjien, Nilsiän yhtenäiskoulun, Nilsiän Pitäjäyhdistyksen ja yhteistyötahojen kanssa, Antti Heikkinen, Salmi Platform Oy, OuWau Design & Productions Oy. Hankkeen toimintaa ohjasi ja valvoi NIKE ry:n hallitus ja hankekoordinaattorina toimi Teija Kemppi Tahko Experience Oy:stä.

Osallistaminen
Hankkeessa osallistettiin alueen asukkaita Nilsiän keskustan kehittämistyöhön järjestämällä paikallislehti Pitäjäläisen ja Nilsiän Pitäjäyhdistyksen avustuksella vanhojen valokuvien ja alueen tarinoiden keräys. Kerättyä materiaalia voidaan jatkossa käyttää hyväksi virastotalon muurin elävöittämisessä. 
Nilsiän yhtenäiskoulun kanssa järjestettiin kolmos-nelosluokkalaisille ja kahdeksasluokkalaisille kyselyt, jossa selvitettiin mitä mieltä koululaiset ovat kotipaikkakunnastaan, mikä Nilsiässä on hyvää ja missä asioissa olisi parannettavaa. Kaseilta myös tiedusteltiin kiinnostusta yrittäjyyteen ja työskentelyyn kotipaikkakunnalla. Ysiluokkalaisille toteutettiin 4H-yhdistysten Hautomakone-hankkeen ja Nilsiän yrittäjien kanssa yrittäjyyskysely. Kasi-ysiluokkien ilmaisutaidon ryhmä tuotti yrittäjähaastatteluvideoita, joista tehtiin mobiililaitteilla AR-tekniikalla katsottava Tulevaisuuden uutiset –tarinataulu. Kouluyhteistyön ja eri oppilastehtävien tavoitteena oli saada koululaiset huomaamaan kotiseudun erityispiirteet ja mahdollisuudet tulevaisuuden asuin-, työ-, ja yritysympäristönä.  


Elämyskohteet

Nilsiä-Tahko reitin ja alueen tarinallistamiseksi tehtiin Nilsiän keskusta -Tahko –alueelle kaksi Nilsiä-Tahko kierrosta, talvi ja kesä. Elämyskierrokset toteutettiin alueen historiaan ja ominaispiirteisiin pohjautuvilla virtuaaliopasvideoilla lisätyn todellisuuden teknologiaa (AR) hyödyntäen. Talvikierrokselle kuvattiin kahdeksan videota ja kesäkierrokselle kuusi videota. Kierrokset ovat ympäri vuoden koettavissa maksuttomalla Salmi AR –sovelluksella. Katseluoikeus vaatii, että käyttäjä on 5 km säteellä kyseisestä opastuksen sijainnista. Näin ollen Nilsiän uutiset on mahdollista katsoa Nilsiässä ja Tahkon Tahkolla, koko kierroksen kuuntelu vaatii siis siirtymisen paikkojen välillä. Tällä vahvistetaan kokemusta Nilsiän ja Tahkon yhtenäisestä palvelualueesta. Elämyskohteen tuotannossa oli paikallisuus vahvasti esillä, tietopohjaa koostivat Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys, Koillis-Savon oppaat ja nilsiäläinen kirjailija ja teatterin moniosaaja Antti Heikkinen.

Virtuaalinen Nilsiä-Tahko opastuskierros from Kuopio Tahko on Vimeo.

Ohjeet:
1. Lataa Salmi AR -sovelluskaupasta (19.2.2021 alkaen)
Google Play / iOS appstore
2. Avaa Salmi AR
3. Kirjoita hakuun “Nilsiä-Tahko kierros
4. Lataa paketti ja koe tarinat sovelluksen kautta
5. Seuraa sovelluksen näyttöä
6. Nauti matkasta ja tarinoista maksutta! 

Nilsia-Tahko-Opastuskierros-Kesa.mp4 from Kuopio Tahko on Vimeo.

 

Saavutettavuus
Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin myös erilaisia yhteysratkaisuja Nilsiän keskustan ja Tahkon välillä. Tahkon alueen yritykset ovat tarjonneet jo usean vuoden talvikaudella maksuttoman linja-autoyhteyden, SkiBussin Tahkon ja Nilsiän välillä. Skibussiin ja skibussireitin pysäkeille laitettiin virtuaaliopaskierroksen mainostaulut ja tätä markkinoitiin eri mainosvälineissä. Savonia AMK:n Sustainable Tahko –hankkeen kanssa selvitettiin PlanBil –yhteiskäyttöauton sijoittumista Tahkolle. Heinäkuussa 2021 järjestettiin torstaisin linja-autokuljetukset Tahkolta Nilsiään ja takaisin Nilsiän Yrittäjien iltatoreille sekä elokuussa Nilsiän Taiteiden juhlaan. Vaikka linja-autojen matkustajamäärät olivat aika pienet, yrittäjät antoivat kokeiluista hyvän palautteen. 
Tilakehittäminen

Osana hanketta kehitettiin etätyöskentelytila-asioita Nilsiään ja Tahkolle. Koronapandemia vaikutti v. 2020- 2021 suuresti sekä matkailutoimialaan että ihmisten työskentelyyn. Monipaikkainen työskentely sai nopeasti aivan uuden sisällön ja laajuuden. Tahkon yritykset alkoivat tarjota etätyöskentelyyn palvelupaketteja ja hankkeessa Nilsiän keskustan yrityksiä aktivoitiin kehittämään ja tarjoamaan etätyömahdollisuuksia ja näin saada tyhjille liiketiloille käyttöä. Osana hanketta Kuopion kaupungin yrityspalvelu toteutti Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä etätyötä koskevat tutkimuksen. Opinnäytetyössä käsiteltiin etätyön hyötyjä ja haittoja COVID-19-pandemian aikana, etätyöskentelytilaan ja ergonomiaan liittyviä asioita sekä Tahkon ja Nilsiän aluetta matkailun ja etätyömatkailun näkökulmasta. Yhteenvetona voidaan todeta, että Tahko kiinnostaa etätyöpaikkana ja etätyömahdollisuudet ovat kilpailukeino yrityksille.


Tiedonjako
Nilsiä-Tahko 3.0 –hanketta ja hankkeen tuotosten markkinallista näkyvyyttä tehtiin monikanavaisesti opastaulujen, lehti-ilmoitusten, somekanavien, sähköisen infotaulun sekä matkailumarkkinoinnin kanavien kautta, Tahko.com ja Kuopio-Tahko Markkinointi. Hankkeen kotisivut tehtiin Nilsiän Pitäjäyhdistyksen nilsia.fi –sivuille. Sivujen kehitystyötä tehdään ja ylläpidetään Pitäjäyhdistyksen, NIKE:n ja Nilsiän pitäjäraadin yhteisvoimin.
Virtuaaliopastauluja laitettiin laajasti Nilsiä-Tahko SkiBussi-reitin varteen sekä liikkeisiin Nilsiässä ja Tahkolla.  Virtuaaliopasesitteet jaettiin myös Tahkon mökkikansioihin. Lisäksi osasta videoista editoitiin trailereita kierrosten markkinointiin sähköisissä markkinointiympäristöissä sekä Nilsiän museon ja mukana olleiden yritysten käyttöön.

Videoita Nilsiän Youtube-kanavalla

Savolainen Jukka
puheenjohtaja 
044 545 4248
jukka.savolainen@syvari.com
Kirkonmäentie 2, 73300 Nilsiä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Aava 3