Nilsiän Pitäjäyhdistys

Rekisteröity 20.8.2013

1. YHDISTYKSEN NIMI
Yhdistyksen nimi on Nilsiän Pitäjäyhdistys ry.


2. YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoitus on:
- edistää Kuopion kaupunginosana olevan Nilsiän saavutettavuutta, vetovoimaa ja
elinvoimaisuutta yhtenäisenä ja toiminnallisena alueena.
- kehittää Kuopion päättäjien, Nilsiän yrittäjien, Nilsiän muiden lähidemokratiaelinten ja Nilsiässä
toimivien yhteisöjen yhteistoimintaa erityisesti Nilsiää koskevissa asioissa.


3. YHDISTYKSEN TOIMINTATAPA
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:
- ottaa kantaa, tekee aloitteita ja tiedottaa Nilsiän kehittämistä koskevissa asioissa
- järjestää neuvontaa ja koulutustoimintaa
- kehittää Nilsiää osallistumalla aluetta kehittäviin kampanjoihin ja tapahtumiin
- järjestää tiedotustilaisuuksia
- välittää avoimesti tietoa Kuopion kaupungin sekä Nilsiän yhdistysten, seurojen ja asukkaiden
välillä
- seuraa asukastyytyväisyyttä järjestämällä kyselyitä ja gallupeja
- ehdottaa ja tukee toiminnallisesti ja tiedollisesti kehittämishankkeita
- avustaa maaseutuohjelman laadintaa ja seuraa sen toteutumista
- tukee kaupunginhallinnossa Nilsiää edustavia vaikuttajia
- verkostoituu aktiivisesti kaikkien osapuolten kesken (poliitikot, yritykset, yhdistykset, asukkaat ja
muut vastaavat yhteisöt)
- toimii vuorovaikutus- ja vaikuttamisväylänä sekä yhteistyöfoorumina kuntalaisten ja kunnan
yhteisöjen sekä kunnan päättäjien, viranhaltijoiden ja muiden tahojen välillä
- toimii lähidemokratian ja muiden nilsiäläisiä koskevien asioiden yhteistyöelimenä

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista hyötyä siihen
osallistuville.

Yhdistyksen toiminta-alue on Kuopion kaupunki. Yhdistys on poliittisesti ja aatteellisesti
sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan
asianomaisen luvan, järjestää myyjäisiä, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, sekä
omistamalla toimintaa varten tarpeellisia alueita ja kiinteistöjä.

Voimassa olevat säännöt kokonaisuudessaan (vahvistettu PRH 4.8.2023)

Alla olevalla yhteydenotto- ja palautelomakkeella voit olla yhteydessä Nilsiän Pitäjäyhdistykseen. Viesti ohjautuu nilsian.pitaja(at)gmail.com sähköpostiin.
 

 

Nilsiän Pitäjäyhdistyksen hallitus 2023-2024

Hallituksen kokoonpano

 

Powered by Aava 3